Algemene en betalingsvoorwaarden

Op alle leveringen en diensten van De Kleine Wereld zijn de Algemene Voorwaarden (ENG) en Betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34187933.