Visie op kinderen en opvoeden

Je mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn

en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd

Kinderen zijn unieke individuen, zij zijn krachtig, talentvol en hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Ze zijn nieuwsgierig en ontdekken de wereld rondom hen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en afhankelijk van hun eigen mogelijkheden en karakter. Vaak verloopt dat proces in herkenbare fasen, maar niet altijd. Kinderen zijn vanaf hun geboorte gericht op contact. Ze zoeken interactie met andere kinderen, met volwassenen, met hun omgeving.

Wij begeleiden en verzorgen de kinderen vanuit onze pedagogische visie die gestoeld is op gedegen kennis en jarenlange ervaring. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten:

  • Wij nemen kinderen serieus en zien hen voor vol aan.
  • Kinderen zijn voor ons niet de volwassenen van morgen, maar de mensen van nu.