DKW-Academie

De DKW-Academie is onze eigen bedrijfsschool waar we onze opleidingsactiviteiten, trainingsdagen en individuele coaching hebben samengebracht. We besteden aandacht aan pedagogiek, veiligheid, interactievaardigheden, communicatie, observatie en de ontwikkeling van kinderen.

Om kennis en kunde van onze medewerkers te borgen, werken we met specialisten op de vestigingen. De naam zegt het al, elke specialist heeft extra kennis over een bepaald onderwerp. Deze specialist is draagt de verantwoordelijkheid om dit onderwerp binnen de vestiging actueel te houden. Elke vestiging heeft in ieder geval specialisten op het gebied van:

  • Kinderen die opvallen
  • Groen & Duurzaamheid
  • Boekstart
  • Pientere Peuter
  • Babygebaren


Stagiaires
Bij De Kleine Wereld geven we stagiaires een kans om een goede pedagogisch medewerker te worden. We werken met zowel BOL-stagiaires, als BBL-stagiaires. Een BOL-stagiaire volgt een beroepsopleidende leerweg door middel van leren en stage. Dit betekent dat een BOL-stagiaire altijd boventallig, dus naast twee vaste pedagogisch medewerkers, op de groep staat. Een BBL-stagiaire volgt een beroepsbegeleidende leerweg met leren en werken. Deze stagiaires worden geleidelijk aan, naast een vaste pedagogisch medewerker, ingezet van 0 tot 100% binnen twee jaar tijd. De formatieve inzetbaarheid van stagiaires wordt, binnen de kaders die de CAO daarvoor stelt, vastgesteld en beoordeeld door de praktijkbegeleider, in samenspraak met de stagebegeleider vanuit de opleiding.

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jou in de buurt?

Bekijk onze vestigingen