De organisatie

De organisatie
Onze kinderopvang is georganiseerd vanuit diverse vestigingen. Iedere vestiging kent meerdere stamgroepen, waar de kinderen voor langere tijd bij zijn ingedeeld. Deze groepen hebben elk hun eigen vaste team van pedagogisch medewerkers. Zij worden aangestuurd door een eigen vrijgestelde vestigingsmanager met een kindgerelateerde opleiding op HBO- of WO-niveau. Hij of zij is tevens gastheer/vrouw van de vestiging en is samen met het hele team verantwoordelijk voor de opvang. De teams op locatie worden ondersteund door een huishoudelijk medewerker/kok en door pedagogisch specialisten. Dat zijn pedagogisch medewerkers met een HBO-opleiding, die verantwoordelijk zijn voor een aandachtsgebied, zoals meerbegaafdheid of babygebaren. Vanuit het hoofdkantoor worden de vestigingen ondersteund op het gebied van Human Resources, Planning & Plaatsing, Administratie & Financiën, Pedagogiek & Kwaliteit en een eigen Technische Dienst. De gehele organisatie wordt geleid door onze directeur Sabine van de wiel. 


Als kinderopvangorganisatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid; namelijk de zorg voor jonge kinderen. Dat is een kwetsbare groep in onze samenleving. Wij zijn van mening dat we daarom zoveel mogelijk waarborgen moeten inbouwen. Integer en transparant bestuur en toezicht horen daarbij. De Kleine Wereld past de speciaal voor de kinderopvang geschreven Governance-code toe. In zes onderdelen wordt goed bestuur bij De Kleine Wereld ingevuld.

Samenwerking
Als organisatie geloven wij in samenwerking. Dat doen wij veel en op verschillende plaatsen. We werken veel samen met collega-organisaties, zowel bi- als multilateraal, lokaal als op landelijk niveau. We participeren in diverse gremia zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang, of de lokale BKA. En werken ook graag samen met de ouderverenigingen Voor Werkende Ouders (VWO) en Boink. Gemeentes, toezichthouder GGD, opleidingsinstituten als ROC’s, Hogeschool Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en tal van basisscholen zijn voor ons belangrijke partners. Door goed samen te werken en kennis te delen is het mogelijk om voorop te lopen bij ontwikkelingen en onze opvang steeds weer te vernieuwen en te verbeteren.

Leerstoel Kinderopvang
Veel en goed wetenschappelijk onderzoek naar kinderopvang en de ontwikkeling van (jonge) kinderen is belangrijk. Wij zijn daarom, samen met enkele andere organisaties in Nederland, ondersteuner van de leerstoel 'Kinderopvang en educatieve voorzieningen van het jonge kind'. Deze wordt geleid door Prof. Dr. R.G. Fukkink. Als kinderopvang moeten we blijvend naar onszelf kijken en spiegelen aan wetenschappelijk onderbouwde bevindingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jou in de buurt?

Bekijk onze vestigingen